Τοποθεσία Porto Gouves Marina
ΕλλάδαΚρήτηΜαρίνα Porto Gouves


700 14 Γούβες, Ηράκλειο - Κρήτη - Ελλάδα Τηλέφωνο : +30 2897041112, Fax: +30 2897041362 www.portogouves.gr, info@portogouves.gr
Είσοδος στη Μαρίνα 35°20’15’ Βόρεια , 25° 18’13’’ Ανατολικά

Created by Usableweb